Ga­yo­so e Ro­cío Ba­rrio su­birán a un co­che que en­vor­ca

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Os can­tan­tes Mi­reia e Ja­vián, de Ope­ra­ción triun­fo; o mí­ti­co gru­po Mo­ce­da­des e o ar­tis­ta ga­le­go Hu­go Torreiro es­ta­rán es­ta noi­te no pla­tó de Luar. Ade­mais, Xosé Ra­món Ga­yo­so e Ro­cío Ba­rrio su­birá a un co­che pa­ra pro­bar o que se sen­te es­tan­do no in­te­rior dun vehícu­lo que en­vor­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.