Abre o pra­zo pa­ra o XV Pre­mio de Poe­sía Afun­da­ción

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

Afun­da­ción, a Con­se­lle­ría de Cul­tu­ra, Edu­ca­ción e Or­de­na­ción uni­ver­si­ta­rio mais o Cen­tro PEN de Ga­li­cia con­vo­ca­ron a dé­ci­mo quin­ta edi­ción do Pre­mio de Poe­sía Afun­da­ción. O ga­lar­dón es­tá do­ta­do con 6.000 eu­ros e a obra pre­mia­da se­rá pu­bli­ca­da na co­lec­ción Ar­te de Tro­bar. O ob­xec­ti­vo do pre­mio é re­co­ñe­cer aque­les poe­ma­rios es­cri­tos en lin­gua ga­le­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.