Nue­va reunión de la Pla­ta­for­ma O Ru­ral Exis­te por los lom­bos

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

La pla­ta­for­ma ve­ci­nal O Ru­ral Exis­te ha con­vo­ca­do una nue­va reunión pa­ra ma­ña­na, a las ocho de la tar­de en la ca­sa pa­rro­quial de Mar­cón. Des­de el co­lec­ti­vo in­di­can que se va a ha­blar de «a ins­ta­la­ción ma­si­va e in­ne­ce­sa­ria de lom­bos co­lo­ca­dos nas pa­rro­quias e o aban­dono do ru­ral, pola crea­ción de bei­ra­rrúas e ou­tras ne­ce­si­da­des bá­si­cas que non se cum­pren». Se con­vo­ca a to­dos los ve­ci­nos de Mar­cón y al­re­de­do­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.