RESUMO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

A aza­fa­ta e es­cri­to­ra afec­cio­na­da se­gue a re­co­ller as me­mo­rias do ve­llo ma­ri­ñei­ro, re­tor­na­do dun­ha vi­da no exi­lio a un pa­zo do in­te­rior de Ga­li­cia. Des­pois da des­apa­ri­ción do seu pai, o re­la­to cén­tra­se na se­gun­da via­xe que fai por en­car­go do in­glés. El e mais o For­mi­gi­llo, o seu pe­queno va­por de pes­ca, par­ten de Pan­xón nun­ha noi­te sen lúa e de mal tem­po e po­ñen proa ao sur, ata che­gar á vi­la da Guar­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.