El PP pi­de el in­for­me de la Dipu­tación so­bre el par­que de bom­be­ros

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

El gru­po pro­vin­cial del PP vol­vió a in­sis­tir ayer en ob­te­ner una co­pia del in­for­me de la Dipu­tación de Pontevedra so­bre el par­que de bom­be­ros. «Que­re­mos e es­ta­mos no no­so de­rei­to e de­ber de co­ñe­cer o con­ti­do dese in­for­me, por iso pe­di­mos un­ha co­pia ur­xen­te hai xa dez días e se­gui­mos es­pe­ran­do un­ha res­pos­ta», afir­mó su por­ta­voz, Ángel Mo­des. Tam­bién re­cla­mó da­tos del com­pos­ta­je.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.