Pró­xi­mas ce­le­bra­cio­nes

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - San Ciprián -

XIV En­con­tro de Pa­li­llei­ras. 1 de abril. Asis­ti­rán en torno a 700 pa­li­llei­ras pro­ce­den­tes de di­fe­ren­tes po­bla­cio­nes.

Fes­ta do Me­xi­llón. Día 15 de abril.

Quei­ma­da Po­pu­lar. Agos­to. Fes­ta de In­tere­se Tu­rís­ti­co Ga­le­go. A Ma­ru­xai­na. Agos­to. Fes­ta de In­tere­se Tu­rís­ti­co Ga­le­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.