PER­FIL

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Entrevista -

O lo­cal que re­xen­ta, a Pul­pe­ría Rial, abriu en Pa­drón hai 34 anos e ho­xe é to­do un san­tua­rio pa­ra moi­tos pa­ra de­gus­ta­lo pol­bo. No pre­gón de ma­ñá, Ly­dia An­guei­ra fa­la­rá «da mi­ña vi­da en Pa­drón e das gran­de­zas que ato­pei nes­te po­bo».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.