ZENZAR

A pun­to de cum­prir os 30

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

En de­cem­bro cum­pri­rán 30 anos. Tres dé­ca­das sen bai­xar­se dos es­ce­na­rios mai­la que non fo­ron pou­cos os con­tra­tem­pos. Anun­cian no­vo dis­co pa­ra es­te 2018. Men­tres tan­to se­guen a ti­rar en di­rec­to do seu re­per­to­rio de gran­des clá­si­cos.

FE­RROL. SÚ­PER 8. 5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.