RAIBA

Con no­vo dis­co que pre­sen­tar

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Un­ha boa par­te da ex­ce­len­te saú­de da mú­si­ca ga­le­ga dé­be­se­lle aos gru­pos de me­tal e hard­co­re. E, por su­pos­to, aos seus in­con­di­cio­nais e sem­pre fieis se­gui­do­res. Entre os que pro­pi­cian es­te es­ta­tus es­tá es­te cuar­te­to que, li­de­ra­do po­lo ca­ris­má­ti­co Xa­vin­ho, pre­sen­ta­rán sen con­ce­sións os te­mas do seu no­vo dis­co Mar­xi­na­ción.

VI­GO. LA FÁ­BRI­CA DE CHO­CO­LA­TE. 5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.