BRAIS MORÁN

Co pre­mio bai­xo o bra­zo

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Co seu re­cen­te­men­te aca­da­do pre­mio Martín Có­dax na ca­te­go­ría de Mú­si­cas do Mun­do bai­xo o bra­zo, o mú­si­co co­ru­ñés pro­se­gue, se­gu­ro que con ánimo di­fe­ren­te, a xi­ra de pre­sen­ta­ción do seu No Ma­to do de­ses­pe­ro.

VEN­RES. ME­LI­DE. GA­TOS. 3 EU­ROS SÁBADO. VI­LAR DE SANTOS. A AR­CA DE NOE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.