Ben­di­ta e fes­ti­va irre­ve­ren­cia xu­ve­nil

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Son moi fan des­tes ra­pa­ces. Te­ñen 23 anos e un dis­cur­so e un­ha con­cien­cia so­cial que im­pre­sio­nan. Ape­lan á loi­ta de cla­ses e cha­man á in­su­rrec­ción sen cor­tar­se nin me­dia. Sub­ver­ten os cor­sés mu­si­cais do rap e mes­mo se atre­ven a co­que­tear co dan­ce e co rock. «Nós non vi­mos aquí pa­ra ser gar­diáns de nin­gún ti­po de esen­cia nin da or­to­do­xia», di­cían­me hai pou­co. E por en­ri­ba tin­guen o seu dis­cur­so dun fino e ati­na­do sen­ti­do do hu­mor. Ben­vi­dos se­xan.

VEN­RES. VI­GO. MÁS­TER. 11 EU­ROS SÁBADO. A CO­RU­ÑA. FILOMATIC.11 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.