HEREDEIROS + RU­XE RU­XE

Cos­ta abai­xo e sen fre­nos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Ten por cos­tu­me o día gran­de do Gran Prix de Ca­rri­la­nas de Es­tei­ro re­ma­tar cun con­cer­to. Non ía ser me­nos es­te ano, así que os or­ga­ni­za­do­res re­uni­ron nin máis nin me­nos que a Heredeiros da Crus, Ru­xe Ru­xe, Brin­ca­de­lia Trou­pe e Maes­tro. O do­min­go ha­be­rá se­sión ver­mú con De Va­cas.

MU­ROS. ES­TEI­RO. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.