Un­ha loi­ta coa que mi­rar ca­ra dian­te

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS -

A au­to­ra amo­sa o seu bo que­fa­cer nes­te ca­ti­va­dor re­la­to so­bre un­ha ne­na tei­mu­da e uns oc­to­xe­na­rios que adoe­cen de ilu­sión. A bus­ca do pai per­di­do guía á coida­da na­rra­ción po­los viei­ros da fan­ta­sía, men­tres emer­xen os dis­tin­tos pe­ri­plos vi­tais. Un­ha his­to­ria op­ti­mis­ta coa que dis­fru­tar, re­co­ñe­ci­da co Pre­mio Merlín.

«NE­NA E O MAR» 11 anos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.