Ao rit­mo do Ma­nuel Ma­ría máis infantil

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS -

Nun­ha no­va pro­pos­ta de apren­di­za­xe en cla­ve de di­ver­ti­men­to, es­ta obra per­mi­te aos máis pe­que­nos co­ñe­cer al­gúns dos poe­mas in­fan­tís de Ma­nuel Ma­ría, a quen se lle adi­ca o Día das Le­tras Galegas. A obra, de rit­mos di­ver­sos, su­pón o re­en­con­tro no plano mu­si­cal de dúas das fi­gu­ras galegas de maior éxi­to no ei­do.

«CAN­TA O CUCO»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.