OS DI­PLO­MÁ­TI­COS

Es­ta­do al­te­ra­do de con­cien­cia

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Lem­bran os de Mon­te Al­to que na Mar­di Gras lle en­tre­ga­ron a Ar­se­nio Igle­sias o seu pri­mei­ro dis­co, a el de­di­ca­do.

Por iso, din, «é un­ha hon­ra in­fi­ni­ta» po­der par­ti­ci­par na ce­le­bra­ción do 18 aniver­sa­rio dun­ha sa­la «que é en si mes­ma un es­ta­do al­te­ra­do de con­cien­cia». A CO­RU­ÑA. MAR­DI GRAS. 10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.