ZËNZAR + CUAR­TA XUSTA

Mes­tres e dis­cí­pu­los

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Po­de­ría ser un fer­mo­so apa­dri­ña­men­to. Zënzar, a ban­da de rock en ga­le­go que nes­te 2018 cum­pre 25 anos, é un­ha das in­fluen­cias re­co­ñe­ci­das por Cuar­ta Xusta, gru­po crea­do no 2016 e que es­tá a pre­sen­tar o seu pri­mei­ro dis­co, Un novo es­per­tar. Ma­ñá coin­ci­den no mes­mo es­ce­na­rio.

CU­LLE­RE­DO. FÓ­RUM CÉLTICUM.

7 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.