MARTELO + TRIOCEROS

Xus­to o que me­nos es­pe­ras

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Que acon­te­ce can­do tres repu­tadí­si­mos mú­si­cos de jazz co­mo Xa­co­be Mar­tí­nez Antelo (bai­xo en Sum­rra), Ma­nuel Ce­brián (gui­ta­rra) e Max Gó­mez (ba­te­ría) se con­vir­ten nun trío a ca­ba­lo en­tre o rap e o po­wer rock? Pois o que acon­te­ce é Martelo. Un­ha des­car­ga bru­tal e ines­pe­ra­da, fre­né­ti­ca, ague­rri­da e for­te­men­te com­pro­me­ti­da.

ILLA DE AROU­SA. CON DO MOU­CHO. 5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.