HOY

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Feira do queixo do cebreiro -

9.30 ho­ras: Aper­tu­ra de la 31 edi­ción de la Fei­ra do Quei­ro do Ce­brei­ro

11 ho­ras: Pa­sa­ca­lles con la cha­ran­ga DGT

12: Bai­le re­gio­nal con la aso­cia­ción Xis­tra de Pe­dra­fi­ta do Ce­brei­ro.

13: Pre­gón a car­go de la mé­di­co Inés Ló­pez.

14: Co­mi­da ofi­cial

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.