GAS­TRO­NO­MÍA AL AL­CAN­CE DE TO­DOS

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Feira do queixo da ulloa -

10 Ho­ras: Aper­tu­ra de la fe­ria.

12 Ho­ras: Ac­tua­ción de la ban­da de gai­tas de Fal­ca­truei­ros. 13 Ho­ras: Pre­gón con Adrián Díaz del pro­gra­ma Lar­pei­ros. 13.30 Ho­ras: Ac­tua­ción de alum­nos de la Es­co­la de Mú­si­ca. 16 Ho­ras. Obra­doi­ro in­fan­til con Paloma de Más­ter Chef. 18.30 Ho­ras: Show­coo­king con Ma­ría Varela de A Pa­ra­da das Bes­tas.

18.30: Ani­ma­ción con la cha­ran­ga KM0

20 Ho­ras: Cie­rre del re­cin­to fe­rial.

22.30 Ho­ras: Ver­be­na con la or­ques­ta Ci­ne­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.