A FRA­GA DE EIRÍS

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Autores lucenses -

Por Mi­ran­da, su­pon­se que non lon­xe da ca­sa de don Mer­lín e da súa fa­mi­lia, es­tá ta­mén a fra­ga de Eirís, cos seus ca­mi­ños cos­ten­tos. Alí abun­dan uces, xes­tei­ras e to­xei­ras pe­ro ta­mén bi­duei­ros. Es­tes in­clí­nan­se ca­ra ao nor­te por­que os mo­ve o ven­da­val, que ne­sa zo­na se cha­ma «ven­to de Mei­ra» e trae moi­tas chu­vias. Así a des­cri­be Cun­quei­ro en

un dos re­la­tos de

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.