Na­tu­re­za de au­ga e area coa gran du­na mó­bil co­mo má­xi­mo ex­po­ñen­te

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Provincia Da Coruña -

Ca­tro con­ce­llos in­te­gran o xeo­des­tino si­tua­do no ex­tre­mo sur da pro­vin­cia, que se ca­rac­te­ri­za por fa­cer da na­tu­re­za de au­ga e area o seu prin­ci­pal po­lo de atrac­ción, coa ma­xes­to­sa du­na mó­bil de Co­rru­be­do co­mo pri­mei­ra re­fe­ren­cia, e praias pa­ra to­dos os gus­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.