Atrac­ción arre­dor dun vixía Pa­tri­mo­nio da Hu­ma­ni­da­de

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Provincia Da Coruña -

Es­tru­tu­ra­do arre­dor da área me­tro­po­li­ta­na da Coruña, o xeo­des­tino que ten co­mo re­fe­ren­cia a ca­pi­tal da pro­vin­cia cons­ti­túe un abano de atrac­ti­vos, sen­do a To­rre de Hér­cu­les a cons­tru­ción máis em­ble­má­ti­ca, por ser Pa­tri­mo­nio da Hu­ma­ni­da­de. Abon­dan ta­mén as praias, os es­pa­zos na­tu­rais, as fes­tas e a gas­tro­no­mía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.