On­de acaba o mun­do e em­pe­za a be­le­za atlán­ti­ca

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Provincia Da Coruña -

No no­roes­te da pro­vin­cia da Coruña ató­pa­se es­te xeo­des­tino que xa an­ti­ga­men­te ti­ña un po­der de atrac­ción tal que era pun­to de re­fe­ren­cia pa­ra ex­pe­ri­men­tar o fin da te­rra. Pa­tri­mo­nio, pai­sa­xe e gas­tro­no­mía en­ri­que­cen es­te te­rri­to­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.