FES­TAS MILAGRES de AMIL MO­RA­ÑA

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

VENRES 1 de SE­TEM­BRO COMEZA A NO­VE­NA

8.00 h. Dis­pa­ro de bom­bas e vol­teo das cam­pás do san­tua­rio anun­cian­do o co­me­zo da no­ve­na dos Milagres de Amil.

8.30 h. Comeza a Eu­ca­ris­tía.

18.00, 19.00 e 19.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

20.30 h. No­ve­na So­lem­ne: ex­po­si­ción San­tí­si­mo, Re­zo San­to Ro­sa­rio, pre­di­ca­ción, co­mu­nión, re­zo da no­ve­na e can­to da Sal­ve.

21.30 h. Mi­sa e no­ve­na. To­dos os días da no­ve­na ha­be­rá ca­te­que­se de ne­nos e mo­zos ás 18.00 h e sa­cer­do­tes dis­po­ñi­bles pa­ra as per­soas que desexen re­ci­bir o sa­cra­men­to da re­con­ci­lia­ción.

SÁ­BA­DO 2 de SE­TEM­BRO

Mes­mo ho­ra­rio que o venres día 1.

DO­MIN­GO 3 de SE­TEM­BRO FES­TA DA BAI­XA­DA DA SAN­TA

8.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

10.30 h. Mi­sa. 12.00 h. Mi­sa so­lem­ne can­ta­da po­la co­ral Cán­ti­cos de Amil.

18.00, 19.00 e 19.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

20.00 h. Pro­ce­sión da Bai­xa­da da San­ta co acom­pa­ña­men­to da Ban­da de Mo­ra­ña.

20.30 h. No­ve­na So­lem­ne: ex­po­si­ción San­tí­si­mo, San­to Ro­sa­rio, pre­di­ca­ción, co­mu­nión, no­ve­na e can­to da Sal­ve.

21.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

LUNS 4, MAR­TES 5, MÉRCORES 6 E XOVES 7 de SE­TEM­BRO

Mes­mo ho­ra­rio que o venres día 1.

VENRES 8 de SE­TEM­BRO

8.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

18.00, 19.00 e 19.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

20.30 h. No­ve­na so­lem­ne: ex­po­si­ción San­tí­si­mo, San­to Ro­sa­rio, pre­di­ca­ción, co­mu­nión, no­ve­na e can­to da Sal­ve.

21.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

22.30 h. Lan­za­men­to de po­ten­tes bom­bas que anun­cia­rán a ver­be­na na ex­pla­na­da do san­tua­rio ame­ni­za­da po­las or­ques­tras Bru­jas e Al­kar.

SÁ­BA­DO 9 de SE­TEM­BRO VÉSPERAS DOS MILAGRES

7.00 h. Dis­pa­ro de po­ten­tes bom­bas e vol­teo das cam­pás do san­tua­rio anun­cian­do o co­me­zo da xor­na­da fes­ti­va.

7.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

8.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

10.00 h. Pa­sa­rrúas a car­go da Ban­da de Mú­si­ca de Mo­ra­ña que ame­ni­za­rá to­da a xor­na­da fes­ti­va.

10.00, 11.00 e 12.00 h. Mi­sas no ex­te­rior do san­tua­rio.

13.00 h. Mi­sa so­lem­ne e pro­ce­sión po­lo re­cin­to do san­tua­rio.

17.00, 18.00, 19.00 e 20.00 h. Mi­sas no ex­te­rior do san­tua­rio.

21.00 h. Con­cer­to da Ban­da de Mú­si­ca de Mo­ra­ña.

22.00 h. Lan­za­men­to de po­ten­tes bom­bas que anun­cia­rán a ver­be­na na ex­pla­na­da do san­tua­rio ame­ni­za­da po­las or­ques­tras Pon­te­ve­dra e Fin de Si­glo.

DO­MIN­GO 10 de SE­TEM­BRO GRAN ROMARÍA DOS MILAGRES

5.30 h. Dis­pa­ro de po­ten­tes bom­bas e vol­teo das cam­pás do san­tua­rio anun­cian­do o co­me­zo da xor­na­da fes­ti­va.

6.00, 7.00 e 8.00 h. Mi­sa e no­ve­na no san­tua­rio.

9.00, 10.00, 11.00 e 12.00 h. Mi­sa e no­ve­na no ex­te­rior do san­tua­rio.

13.00 h. Mi­sa so­lem­ne e pro­ce­sión po­lo re­cin­to do san­tua­rio. A par­tir das 10.00 h. Pa­sa­rrúas a car­go da ban­da de Mú­si­ca de Lan­ta­ño que ame­ni­za­rán a xor­na­da fes­ti­va.

17.00, 18.00, 19.00 e 20.00 h. Mi­sas no ex­te­rior do san­tua­rio.

21.00 h. Con­cer­to da Ban­da de Mú­si­ca de Lan­ta­ño.

LUNS 11 a VENRES 15

19.00 e 20.00 h. Mi­sa e no­ve­na.

SÁ­BA­DO 16 de SE­TEM­BRO

10.00 e 12.00 h. Mi­sa.

17.00, 18.00, 19.00 e 20.00 h. Mi­sa no ex­te­rior do san­tua­rio.

22.00 h. Dis­pa­ro de bom­bas que anun­cia­rán a ver­be­na na ex­pla­na­da do san­tua­rio ame­ni­za­da po­las or­ques­tras Pa­no­ra­ma e Dis­co Mó­vil.

DO­MIN­GO 17 de SE­TEM­BRO FES­TA DA NO­SA SRA.DE GUA­DA­LU­PE

7.30 h. Dis­pa­ro de bom­bas e vol­teo das cam­pás.

8.00 e 9.00 h. Mi­sa no san­tua­rio.

10.00, 11.00 e 12.00 h. Mi­sas no ex­te­rior. 13.00 h. Mi­sa so­lem­ne e pro­ce­sión po­lo re­cin­to do san­tua­rio.

17.00 h. Tra­di­cio­nais po­xas das ofren­das.

18.00, 19.00 e 20.00 h. Mi­sas no ex­te­rior. A par­tir das 10.00 h pa­sa­rrúas a car­go da Ban­da de Mú­si­ca de Mo­ra­ña.

21.00 h. Con­cer­to da Ban­da de Mo­ra­ña.

LUNS 18 a VENRES 22

19.00 e 20.00 h. Mi­sa e no­ve­na.

SÁ­BA­DO 23 de SE­TEM­BRO

12.00, 20.00 e 21.00 h. Mi­sa e no­ve­na.

DO­MIN­GO 24 de SE­TEM­BRO

12.00, 18.00 e 19.00 h. Mi­sa e no­ve­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.