841.905,24 eu­ros na pri­mei­ra con­vo­ca­to­ria

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

O pro­gra­ma Lea­der 2014-2020 com­pro­me­teu nes­ta pri­mei­ra con­vo­ca­to­ria un to­tal de 841.905,24€, dos ca­les 547.238,41€ fo­ron para pro­xec­tos pro­du­ti­vos, 61.754,10€ para non pro­du­ti­vos de ins­ti­tu­cións de ca­rác­ter pri­va­do e uns 232.480€ en pro­xec­tos non pro­du­ti­vos de en­ti­da­des pú­bli­cas. Pre­sen­tá­ron­se un to­tal de 53 pro­xec­tos ata o 31 de mar­zo de 2017 e 7 pro­xec­tos máis en se­gun­da con­vo­ca­to­ria, in­da que o or­za­men­to xa se cu­briu in­te­gra­men­te na pri­mei­ra. Den­tro dos pro­xec­tos pro­du­ti­vos que­dan en re­ser­va 16 ex­pe­dien­tes que re­pre­sen­ta­rían un im­por­te en axu­das de 1.139.989,83€, nos pro­xec­tos non pro­du­ti­vos de en­ti­da­des pri­va­das que­dan en re­ser­va 2 ex­pe­dien­tes que re­pre­sen­tan un im­por­te en axu­das de 28.849,64€ e por úl­ti­mo nos pro­xec­tos non pro­du­ti­vos de en­ti­da­des pú­bli­cas que­dan en re­ser­va 5 ex­pe­dien­tes que re­pre­sen­tan un im­por­te en axu­das de 582.236,40€.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.