Tem­po de le­cer

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Portada -

Un tem­po di­fe­ren­te que ne­ce­si­ta­mos vi­vir de ou­tra ma­nei­ra.

Un tem­po para con­tem­plar, ad­mi­rar e coidar a Crea­ción.

Un tem­po para con­vi­vir e mes­mo fes­te­xar.

Un tem­po para cul­ti­var­nos in­te­rior­men­te.

Un tem­po para fo­men­tar os va­lo­res que nos hu­ma­ni­zan.

Un tem­po para es­tar cer­ca de quen nos ne­ce­si­ta.

Un tem­po que ou­tros non po­den des­fru­tar.

Un tem­po, ta­mén, para Deus.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.