AS PUNKIERETEIRAS

Loi­ta a rit­mo de pan­dei­ro

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

O que em­pe­zou sen­do un obra­doi­ro de pan­dei­re­ta e can­to tra­di­cio­nal con­ver­teu­se nun­ha ar­ma de loi­ta e reivin­di­ca­ción mu­si­cal fron­te ás in­xus­ti­zas, con to­ques de hu­mor. Así na­ce­ron As Pun­ke­re­tei­ras, o gru­po que o do­min­go pe­cha­rá o pro­gra­ma das Jor­na­das So­li­da­rias com Es­cár­nio e Mal­diz­zer.

VI­GO. A QUIN­TA DA CARMIÑA.

DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.