SAN­GRE DE MUÉR­DA­GO

A ver­ten­te máis es­cu­ra do folk

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

A ban­da ga­le­go-xer­má­ni­ca de dark folk car­ga­do de re­mi­nis­cen­cias mi­to­ló­xi­cas cel­tas, di­ri­xi­da por Pa­blo C. Ursusson, in­cluiu á sa­la co­ru­ñe­sa na xi­ra de pre­sen­ta­ción do seu no­vo dis­co, Noi­te. Un­ha xi­ra que des­pois os le­va­rá por un­ha chea de paí­ses eu­ro­peos, Es­ta­dos Uni­dos e Asia.

A CO­RU­ÑA. GA­RU­FA. 10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.