BRAIS MORÁN

Un­ha es­trea e dúas ho­me­na­xes

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Tra­lo adian­to que su­pu­xo Can­do imos pa­ra ese lu­gar, te­ma gra­va­do coa co­la­bo­ra­ción nas vo­ces de Tan­xu­guei­ras e Xia­na Las­tra, o mú­si­co coruñés — fi­na­lis­ta nos pre­mios Mar­tín Có­dax na ca­te­go­ría de mú­si­cas do mun­do— pre­sen­ta o do­min­go o seu se­gun­do dis­co, No Ma­to do de­ses­pe­ro, no que ho­me­na­xea a Narf e ao poe­ta Jo­sé Cra­vei­rin­ha.

SAN­TIA­GO.

CA­PI­TOL.

8 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.