Par­la­doi­ro de Os Es­pi­guei­ros

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Hoy • 17.00 ho­ras • Co­le­xios Ve­llos de San Mi­guel • Lou­ren­zo Fer­nán­dez Prie­to, ca­te­drá­ti­co de la USC, pro­ta­go­ni­za­rá un Par­la­doi­ro del Se­mi­na­rio de Es­tu­dos Os Es­pi­guei­ros so­bre la So­cie­dad Ga­na­de­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.