El si­tio

Magellan - - Last Minute... -

www.han­gar-7.com

Salz­bur­go es la se­de del ma­yor fes­ti­val de mú­si­ca clá­si­ca, y tam­bién de Red Bull. En ho­nor a su fa­mo­so es­lo­gan, la mar­ca creó en 2003 el Han­gar-7, “la es­tan­cia pa­ra avio­nes más be­lla del mun­do”, hoy un em­ble­ma van­guar­dis­ta de la ciu­dad.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.