Los lis­to­nes on­du­la­dos del res­pal­do son las se­ñas de iden­ti­dad de es­te di­se­ño de Pa­tri­cia Ur­quio­la. ta­bu­re­te

Mi Casa - - Vivir Micasa -

El per­te­ne­ce a la am­plia co­lec­ción Nub, de la fir­ma An­dreu World; rea­li­za­da en ma­de­ra de ha­ya ma­ci­za (des­de 450 €).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.