Las chi­cas con el pe­lo ri­za­do lí­nea

Mi Casa - - Guía -

ya pue­den res­pi­rar tran­qui­las. La Curl de Li­ving Proof, cu­ya co-pro­pie­ta­ria es Jen­ni­fer Anis­ton, es­tá pen­sa­da pa­ra es­te ti­po de ca­be­llo. No lle­va acei­tes, ni sul­fa­tos ni pa­ra­be­nos (des­de 26 €).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.