DE­BA­JO DE LA VEN­TA­NA

Mi Casa - - Micasa Guía -

Es la me­jor ubi­ca­ción del ra­dia­dor pa­ra fa­vo­re­cer la di­fu­sión ho­mo­gé­nea de ai­re ca­lien­te. Si pue­des, haz coin­ci­dir la lon­gi­tud del ra­dia­dor con la de la ven­ta­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.