IN­GRE­DIEN­TES PA­RA 4 PER­SO­NAS

Mia Yo Cocino - - POSTRES -

2 plá­ta­nos, 2 pe­ras, 2 man­za­nas, 2 man­da­ri­nas, 100 g de azú­car blan­co, 50 g de azú­car mo­reno, 75 g de man­te­qui­lla, 300 g de que­so fres­co, el zu­mo de 1 li­món, 150 ml de le­che de coco, 2 cu­cha­ra­das de coco ra­lla­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.