El de­but de Mu­gu­ru­za en el Mas­ters, en di­rec­to

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - SERVICIOS -

MD rea­li­za­rá hoy el se­gui­mien­to en di­rec­to del de­but en el Mas­ters de Singapur de Gar­bi­ñe Mu­gu­ru­za an­te Ka­ro­li­na Plis­ko­va. Am­bas ju­ga­rán ha­cia las 15.30 apro­xi­ma­da­men­te, des­pués del en­cuen­tro Rad­wans­ka-Kuz­net­so­va (13.30 h)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.