Una gran jor­na­da culé de la PB Mas­sa­nas­sa en el Camp Nou

Una co­mi­ti­va de la pen­ya pre­sen­ció el Ba­rça-Má­la­ga

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - BARÇA -

Una am­plia co­mi­ti­va de la PB Mas­sa­nas­sa (Va­len­cia) se des­pla­zó, el pa­sa­do sá­ba­do 19 de no­viem­bre, has­ta la Ciu­dad Con­dal pa­ra pre­sen­ciar en di­rec­to el par­ti­do de Liga en­tre el FC Barcelona y el Má­la­ga. A pe­sar de que los de Luis En­ri­que no pu­die­ron pa­sar del em­pa­te an­te el con­jun­to an­da­luz(0-0), la ex­pe­di­ción va­len­cia­na dis­fru­tó de lo lin­do de su es­tan­cia en la ca­pi­tal ca­ta­la­na y re­gre­só a ca­sa jus­to al fi­na­li­zar el encuentro

La ex­pe­di­ción de la PB Mas­sa­nas­sa po­sa con sus ban­de­ras en la ex­pla­na­da del Camp Nou

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.