17

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - PRESENTACIÓN DEL FÚTBOL BASE -

FC BAR­CE­LO­NA B FE­ME­NINO:

PORTERAS: Gem­ma Font, Berta Bou. DE­FEN­SAS: He­le­na Bar­co, Laia Co­di­na, Ju­dith Vi­ñas, Sa­ra Ex­tre­me­ra CEN­TRO­CAM­PIS­TAS: So­fía Her­nán­dez, Lau­ra Martínez, Sa­ra Is­mael, An­na To­rro­dà, Aida Es­te­ve, Pau­la Gu­tié­rrez DELANTERAS: Te­re­sa Mo­ra­tó, Carla Ar­men­gol, Laia Mu­ñoz, Can­de­la An­du­jar, Ai­noa Ma­rín, Clau­dia Pi­na. EN­TRE­NA­DO­RES Jordi Ven­tu­ra y Mi­guel Llo­ren­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.