El Tot­ten­ham in­ten­ta blin­dar a Erik­sen

Sport - - BARÇA -

Co­mo ya hi­cie­ra con su má­xi­ma es­tre­lla, el de­lan­te­ro Harry Ka­ne, el pa­sa­do ve­rano, el Tot­ten­ham in­ten­ta blin­dar aho­ra al cen­tro­cam­pis­ta Ch­ris­tian Erik­sen, cu­yo con­tra­to ex­pi­ra en 2020, pa­ra fre­nar el in­te­rés del Real Ma­drid. La ofer­ta se­rá de do­ce mi­llo­nes anua­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.