Alfonso Gue­rra de­fien­de a la mo­nar­quía:

Tiempo - - PORTADA -

“La Ca­sa Real da co­ber­tu­ra a la más lar­ga ex­pe­rien­cia de li­ber­tad que han vi­vi­do los es­pa­ño­les”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.