Sha­ki­ra cui­da su son­ri­sa en Bar­ce­lo­na

Tiempo - - EL BUZÓN -

La can­tan­te Sha­ki­ra ha vi­si­ta­do re­cien­te­men­te la clí­ni­ca den­tal Font d’en Far­gas en Bar­ce­lo­na, es­ta­ble­ci­mien­to es­pe­cia­li­za­do en con­se­guir den­ta­du­ras per­fec­tas por me­dio de ca­ri­llas de por­ce­la­na. Por es­ta con­sul­ta es fre­cuen­te ver a otros fa­mo­sos co­mo Ana Obre­gón, Mónica Cruz o Belén Es­te­ban.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.