15.000

Tiempo - - Zoom -

eu­ros per­di­dos en el pó­quer El de­fen­sa del Ba­rça, ge­rard Pi­qué, se de­jó to­do el di­ne­ro que apos­tó en el ca­sino del ho­tel ar­gen­tino don­de se ce­le­bró la bo­da de leo Mes­si.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.