MA­NOS EX­PER­TAS

Vanity Fair (Spain) - - VANIDADES -

En los ta­lle­res de Bot­te­ga tra­ba­jan cien per­so­nas. Las nue­vas ge­ne­ra­cio­nes de ar­te­sa­nos se for­man den­tro de la es­cue­la in­ter­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.