DO DE PE­CHO

Vanity Fair (Spain) - - AGENDA - li­ceu­bar­ce­lo­na.cat

“Ver­di es lo más her­mo­so que se pue­de can­tar”, di­ce Plá­ci­do Do­min­go. El te­nor in­ter­pre­ta­rá I due fos­ca­ri del com­po­si­tor ita­liano en el Tea­tre del Li­ceu de Bar­ce­lo­na. Ano­ten la fe­cha: 30 de abril.

Do­min­go ac­tuá

en el Li­ceo.

VOL­VER

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.