FAN­TÁS­TI­CA EVA

Vanity Fair (Spain) - - CONTENTS -

Ha si­do la úni­ca chi­ca Bond que le ha roto el co­ra­zón al agen­te 007 y se ha es­pe­cia­li­za­do en per­so­na­jes mal­va­dos. Eva Green es­tre­na El ho­gar de Miss Pe­re­gri­ne pa­ra ni­ños pe­cu­lia­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.