ES­PE­CIES A DES­TA­CAR

Vivir en el Campo - - CONSEJOS JARDINES -

Oli­vo (Olea eu­ro­paea) Pa­pi­ro (Cy­pe­rus pa­pi­rus) Ci­pres (Cu­pres­sus sem­per­vi­rens) Ci­ca (Cy­ca re­vo­lu­ta) Boj (Bu­xus sem­per­vi­rens) Lau­rel (Lau­rus no­bi­lis) Na­ran­jo (Ci­trus si­nen­sis) Nan­di­na(Nan­di­na ”Fi­re Po­wer”) Hie­dra mi­ni­ata (He­de­ra He­lix ”Gold Heart”) Pe­tu­nia hí­bri­da Cat­ha­rant­hus sp. Ver­be­na re­pens. Ca­la (Zan­te­des­chia aet­hio­pi­ca) Es­pa­rra­gue­ras (As­pa­rra­gus me­ye­ri) Ali­gus­tre (Ligs­trum jo­nan­drum) Ro­sa bank­sia­na Phoe­nix ca­na­rien­sis Iris ger­ma­ni­ca Hier­ba de la Pam­pa (Cor­ta­de­ria se­lloa­na) Ga­lán de no­che (Mi­ra­bi­lis ja­la­pa)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.