CAM­BIO DE EJE

VOGUE (Spain) - - Insiders -

¿Es­tán las gran­des fir­mas aban­do­nan­do la Quin­ta Ave­ni­da? El au­men­to del pre­cio del me­tro cua­dra­do y el au­ge del ‘ e-com­mer­ce’ re­de­fi­nen los há­bi­tos de com­pra en las prin­ci­pa­les ca­pi­ta­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.