EBS per­so­neel heeft lump­sum al ont­van­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het per­so­neel van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me heeft af­ge­lo­pen week zijn lump­sum van SRD 1250 ge­stort ge­kre­gen op zijn re­ke­ning. De uit­be­ta­ling van de lump­sum is on­der­deel van het pak­ket aan toe­zeg­gin­gen, die de over­heid heeft ge­daan aan het per­so­neel, zo­dat de ac­ties van de bond kon­den wor­den op­ge­he­ven en het per­so­neel te­rug ging aan het werk. On­der an­de­re zal het per­so­neel over de ko­men­de maan­den ie­de­re keer naast zijn sa­la­ris een ex­tra uit­ke­ring krij­gen van SRD 1300. De SRD 500 sa­la­ris­ver­ho­ging die het per­so­neel wens­te, is voor­lo­pig aan­ge­hou­den en zal vol­gend jaar weer ter spra­ke wor­den ge­bracht. Tot dan zal het per­so­neel maan­de­lijks naast zijn sa­la­ris een ex­tra uit­ke­ring blij­ven krij­gen. Be­hal­ve de ex­tra maan­de­lijk­se uit­ke­ring is de kin­der­bij­slag van het per­so­neel ook ver­hoogd naar SRD 100, en geldt nog steeds een kor­ting van 80% tot maxi­maal 1500 Kw/u per maand voor stroom­ver­bruik. Het per­so­neel is in­mid­dels meer dan een week te­rug aan het werk en de rust schijnt te zijn te­rug­ge­keerd bin­nen het be­drijf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.