Twee ge­van­ge­nis­be­zoe­kers met drugs ge­ar­res­teerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee be­zoe­kers van de Cen­tra­le Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting San­to Bo­ma zijn zon­dag met een hoe­veel­heid drugs be­trapt en aan­ge­hou­den. Ad­junct hoofd pe­ni­ten­ti­air amb­te­naar Wen­dell Pi­nas van de Voor­lich­tings­dienst van het Korps Pe­ni­ten­ti­ai­re Amb­te­na­ren be­ves­tigt dit. Twee per­so­nen brach­ten spul­len voor ge­van­ge­nen. Toen de be­zoe­kers ge­vi­si­teerd wer­den, bleek dat er tus­sen de voe­ding een hoe­veel­heid drugs was. Dit spul is in be­slag ge­no­men en over­ge­dra­gen aan de po­li­tie. Het is niet be­kend om hoe­veel drugs het gaat, want de po­li­tie zou dit we­gen en na­gaan om wel­ke drugs­soort het gaat. Ver­moe­de­lijk wa­ren de drugs be­stemd voor de ge­van­ge­nen die ze wa­ren ko­men be­zoe­ken. Het is eer­der voor­ge­ko­men dat bij een be­zoe­ker van een an­de­re ge­van­ge­nis drugs wer­den on­der­schept die hij had ver­stopt in voe­ding. De pe­ni­ten­ti­ai­re amb­te­na­ren zijn vrij alert tij­dens de be­zoek­da­gen en vi­si­te­ren de goe­de­ren die wor­den aan­ge­bo­den voor de ge­van­ge­nen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.