Vier man­nen in ver­ze­ke­ring ge­steld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie heeft za­ter­dag tij­dens een con­tro­le bij de post Burn­si­de vier per­so­nen aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De­ze per­so­nen wa­ren met een voer­tuig on­der­weg naar Paramaribo toen zij wer­den ge­con­tro­leerd.

De po­li­tie heeft een hoe­veel­heid ma­ri­hu­a­na, hasj en een fijn­we­ger in be­slag ge­no­men. De vier man­nen zijn aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit geeft aan dat de con­tro­le in het week­end was ver­scherpt. Dit in ver­band met Par­bo Night die in het week­end in Nic­ke­rie was ge­hou­den.

Dit eve­ne­ment is elk jaar druk be­zocht. Men­sen ko­men van hein­de en ver­re naar het dis­trict voor ont­span­ning. Oe­dit geeft aan dat al­les goed is ver­lo­pen. De po­li­tie was goed ver­te­gen­woor­digd en zorg­de voor de or­de, rust en vei­lig­heid.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.